Eva Logo
Danielle Strickland schitterende chaos
4 januari 2019 in Geloof

Paulien kiest voor chaos

Chaos. Paulien heeft er een ont-zet-ten-de hekel aan. En toch is het juist die chaos die soms haar leven met God op een hoger plan tilt, leert ze van spreekster Danielle Strickland.

Orde. Wat een heerlijk woord. Orde is het lichtpuntje aan het eind van de tunnel voor chaoten zoals ik. Orde is het land waar alles een plaats, een tijd en een maat heeft. Waar keukenkastjes, plinten en lampenkappen met een ijzeren ritme op vaste dagen in de week worden afgestoft en uitgeboend. Waar werk nooit over de randen van de werkdag loopt en privé alleen maar regelmaat en rust kent. Geen haastige zoektochten naar bonnetjes of gymschoenen, geen ongestudeerde muzieklessen of vergeten huiswerk, geen overlopende agenda, geen slingerende schoenen bij de bank. En altijd een huis dat anderen uitnodigt onverwacht binnen te vallen. Orde klinkt voor mij als een onbereikbare idyllische vakantiebestemming.

Val Alsjeblieft Niet Onveracht Bij Me Binnen

Ik ben er dan ook niet zo vaak. In Orde. Ik heb het soort afwijking dat huishoudgoeroe Flylady het ‘Can’t Have Anyone Over Syndrome’ noemt; CHAOS. (Vrij vertaald: Het ‘Val Alsjeblieft Niet Onverwacht Bij Me Binnen-Syndroom’). Soms reis ik naar Ikea alléén om even te kunnen spieken hoe orde er ook weer uit ziet. Wie mij kent, weet dat ik orde probeer te scheppen door het maken van gedetailleerde to-do-lijsten en uitgebreide, pagina’s tellende, beleidsplannen.

Heel, heel lang heb ik gehoopt dat mijn leven op een dag een soort opwaartse orde-beweging zou gaan maken. CHAOS is niets anders dan het resultaat van gebrek aan discipline, overzicht en ijver, dacht ik. En wil je een goed en waardig leven leiden, dan moet je ervan af. Vlucht weg uit Chaos, strijk neer in het koninkrijk van de Orde. Mijn - nog nooit ten uitvoering gebrachte- to do lijst luidde:

• Eén: chaos overwinnen en orde scheppen.
• Twee: rust vinden in God en een volledig ordelijk geestelijk leven opbouwen.
• Drie: zo sterk worden in mijn geloof dat ik op een rots zou gaan lijken en bergen zou gaan verzetten.
• (En Vier:  een geloofsheld worden.)

Punt vier stond niet zwart op wit op mijn to-do-lijstje, zo nederig ben ik wel. Maar in mijn hart zwierf het als een schaduw toch een beetje rond. Een overwinnaar wilde ik worden. In het geloof. “Een Hercules”, noemde Danielle Strickland het tijdens een leiderschapsworkshop op Opwekking 2018.

'Ik wil opwaarts. Ik wil héél worden, heel goed'

 “We verlangen vaak naar een leven waarin het zo gaat. Waarin we onszelf overwinnen, machtige daden doen, bergen verzetten. Een opwaartse lijn. Groeien, meer worden, overwinnaars worden. Een Hercules worden. Maar het Christendom is geen geloof van helden. Het christendom is een geloof van een Onschuldige die aan een kruis hangt. We zien geen heldhaftige aanvoerder die zegevierend op een strijdwagen de stad binnen gereden wordt. We zien bloed en dood. Kwetsbaarheid in plaats van macht. Het Christendom is een geloof van mínder worden, de minste worden, dienen, je leven verliezen.” *

Het was een indrukwekkend verhaal, die middag op Opwekking. Ik zal het niet snel vergeten. Onverwacht herkende ik het zo, dat verlangen naar heldendom. Naar gezien worden, erkenning krijgen, schouderklopjes en lauwerenkransen ontvangen. Maar hoe anders werkt het in het Koninkrijk van God. Daar zijn laatsten plotseling eersten, worden meesten minsten en is het wassen van voeten meer waard dat het bidden op de hoek van de straat. En laat dat nu net zijn wat ik níet wil, minder worden.  Ik wil opwaarts. Ik wil héél worden, heel goed, een opzienbarend goed mens. Ik wil méér worden. Vóór mij zag ik ineens een leven waarin God mij vroeg dingen te doen die ik niet wilde en niet durfde. Waarin ik geen schouderklopjes zou ontvangen, maar soms alleen zou staan, risico’s zou lopen. Waarin ik geen enkele controle meer zou hebben. Status in zou moeten leveren. Chaos de overhand zou krijgen.

Andere orde

Die middag op Opwekking kocht ik dus direct het boekje Schitterende Chaos  van Danielle Strickland maar. ‘Wat als chaos góed is?’ vraagt zij zich daarin af. ‘Wat als chaos het begin is van groei?’. ‘Wat als chaos nodig is om banden van ongerechtigheid te verbreken?’ Ons verlangen naar orde is niet meer dan een vorm van slavernij die ons in de greep heeft, stelt ze. We willen er controle mee houden over ons leven. We zijn Anonieme Ordeverslaafden geworden. Maar waar God de leiding neemt worden we Orde uitgeleid. Dan geldt alleen nog ‘Volg mij’. Dan laten we de controle los en beginnen we aan onze exodus naar het beloofde land. En dan begint Hij Zelf met het scheppen van een vorm van orde die in niets op onze eigen orde lijkt.

Moeder Teresa

“Moeder Teresa’s leefregel was om Jezus nooit iets te weigeren. Om haar leven altijd een groot ‘ja’ naar God te laten zijn.”, schrijft Danielle Strickland. Het bracht Moeder Teresa geen groots en meeslepend en zeker geen ordelijk leven. Ze kwam terecht tussen de allerarmsten van Calcutta. Ze deelde in hun armoede. En terwijl ze zelf niets meer van God voelde, ervaarde of zag, ontdekte ze Jezus in de ogen van de armen. Het bracht haar, in mensenogen, chaos. Maar in Gods plan bracht het recht en liefde. Het was herstel van Góddelijke orde.

Zwerver

Op de website Infinitum publiceerden Danielle Strickland en anderen een gebed dat helpt bij het ontvluchten van elke vorm van alledaagse slavernij in ons leven. We baden het met elkaar, die middag op Opwekking. ‘Weet waar je aan begint’, waarschuwde Strickland ons. ‘Voor je het weet heb je een zwerver achter in je auto of een pleegkind in je gezin. Vraag je eerst af of je wel echt bereid bent te doen wat je bidt’.

‘.. Ik kies ervoor mijzelf over te geven aan U. Ik kies ervoor open te staan voor Uw weg en Uw roeping. Ik kies ervoor zonder aarzelen het avontuur in te duiken waartoe U mij uitnodigt..’.

Ik durf het niet zo vaak te bidden, dat gebed. Maar elke keer als ik het bid houd ik mijn adem even in. Reis naar Orde door omstandigheden geannuleerd.

*(vrije samenvatting van een deel van het verhaal van Strickland).

Meer lezen
Schitterende chaos, Danielle Strickland. Het plan van een liefhebbende God.
Bekijk hier een Nederlandse vertaling van de daily prayers op de website Infinitum.

 

In Eva 10, het december/januarinummer van 2019, is een artikel te lezen over leven in vrijheid, waarin Daniëlle Strickland ook aan het woord komt. Vraag hier een gratis proefnummer aan! 

Wil je meer weten over ons nieuwe jaarthema, Op weg naar vrijheid? Lees hier dan verder.