Eva Logo
geloof
19 februari 2019 in Geloof

Wat als je kind niet meer gelooft?

“Mam, ik denk dat ik niet meer geloof.” Als je dit je kind hoort zeggen, of het nu 8 is of 18, dan is het even slikken. Misschien moet je denken aan de dag dat hij werd gedoopt of opgedragen. En dat je beloofde om je kind van God te vertellen, om hem met het geloof op te voeden. Hoe kun je reageren? We geven je wat handvaten.

Probeer niet te emotioneel te reageren

Al vind je misschien het vreselijk om te horen, probeer een beetje relaxed te blijven. Dat je kind dit tegen je durft te zeggen, is soms al heel wat. Als je vervolgens heel emotioneel reageert, dan durft hij later misschien niet naar je toe te komen met andere mededelingen, vragen of problemen.

Respecteer in plaats van overtuig

Je wilt je kind begrijpen, toch? Stel hem vragen, maar niet met als doel hem ‘terug te bekeren’. Twijfelt hij aan het bestaan van God? Is hij afgeknapt op de kerk? Is er iets gebeurd waardoor hij anders is gaan denken? Probeer het tot een open gesprek te laten komen.

Vraag wat hij van jou verwacht

Wil hij je begrip en hulp? Samen op onderzoek in de Bijbel gaan? Wil hij met rust gelaten worden of juist de discussie opzoeken? Fijn om te weten waar hij behoefte aan heeft.

Leef je in

Het is heel wat voor een jong iemand om een heel andere kant op te gaan dan zijn ouders. En als je zoon of dochter je dan ook nog in vertrouwen neemt… Wat een risico en wat een moed. Bedank je kind voor zijn openheid.

Bevestig je kind

Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn om van elkaar te houden en tijd met elkaar door te brengen. Je kind, wat-ie ook beslist- blijft je kind. Vertel hem dat je hem blijft steunen en er voor hem zal zijn.

Voer geen druk op

Misschien is het verleidelijk om juist nu in elk gesprek de Bijbel op te voeren of met tegenargumenten te komen. Maar dat zal je zoon of dochter niet terugbrengen bij het geloof. Leg geen druk op je kind.

Wees zelf het voorbeeld van oprecht geloof

Woorden hebben weinig betekenis als er geen daden aan vastzitten. Houd van je kind, zorg voor hem. Zo laat je het voorbeeld zien van een oprecht geloof en onvoorwaardelijke liefde.

Bid voor je kind

Bidden is zo belangrijk. Denk aan de volhardende weduwe in Lucas 18.  Je legt je kinderen in de armen van God en kunt ze zo loslaten. Vraag God of Hij zichzelf wil laten zien.

Laat je bemoedigen door deze bijbeltekst.

“Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.” (Romeinen 8: 38)

(Bron: Crosswalk.com)

Nog een opvoeddilemma: wat doe je als je kind 'gedoe' heeft met andere kinderen op WhatsApp? Lees hier tips.