Eva Logo
vaccinatie
5 april 2019 in Lijf & leven

Wat moet je met die vaccinatiediscussie?

De groep kinderen die niet gevaccineerd wordt, groeit. En dat is iets om je zorgen te maken. Vooral ook omdat de groep die niet vaccineert, dit veelal baseert op het hardnekkige gerucht dat je kind autisme zou kunnen krijgen na een vaccinatie, schrijft Maria van Beelen.

Wil je een relletje? Plemp dan op social media hoe jij over vaccineren denkt. De felle meningen buitelen over elkaar heen. Een groot Deens onderzoek legde onlangs het bewijs op tafel: er is géén hoger risico op autisme bij kinderen die op jonge leeftijd een vaccinatie hebben gekregen. Dan zijn we er, zou je denken. Toch?

Je zou hopen dat zo’n onderzoek voor eens en voor altijd de hardnekkige geruchten en heftige persoonlijke meningen rondom het vermeende ‘gevaar’ van vaccineren lamlegt. Die geruchten waren gebaseerd op een Brits onderzoek uit 1998. In een paper claimde een Britse arts het verband tussen autisme en vaccinaties. Maar in een later onderzoek werd weer bewijs geleverd dat dit Britse onderzoek frauduleus en onbetrouwbaar was. Toch was dat niet genoeg om de gevolgen van de eerdere onderzoeksresultaten tegen te houden.

Zorgelijke situatie

Niet willen vaccineren is voor lange tijd voorbehouden geweest aan een relatieve kleine groep gelovige mensen. Naast de groep die om principiële (geloofs-)redenen niet wil vaccineren, zijn er ‘kritische’ mensen die hun vraagtekens zetten bij het nut van vaccineren. Een argument luidt bijvoorbeeld dat de betreffende ziektes niet meer voorkomen. Om die reden zou vaccineren niet nodig zijn. Maar de reden dat de ziektes niet voorkomen, is júist omdat er jarenlang op zeer grote schaal gevaccineerd werd. En als dat verandert, is de kans heel groot dat ons land weer wordt overstelpt door ziektes waar we nou eindelijk vanaf waren.
 

Inmiddels is er echt een grote reden tot zorg, want het percentage van gevaccineerde kinderen daalt. Vier jaar geleden zakte Nederland onder de vaccinatiegraad van 95 procent. Terwijl een ziekte als mazelen zich al kan verspreiden als vijf procent van de mensen niet immuun is. Zorgelijk dus, want het zou kunnen betekenen dat ooit uitgebannen, vaak dodelijke ziektes weer terugkomen. Als je je afvraagt hoe ernstig het is dat oudere ziektes kunnen terugkeren: in de eerste helft van 2018 stierven er in Europa 37 mensen aan de mazelen en dat kwam door een te lage vaccinatiegraad.

Persoonlijke keuze?

De SGP vindt dat gedwongen vaccinatie ‘vrijheidsberoving’ is. Niet vaccineren mag volgens de SGP een persoonlijke keuze zijn, het is wel een keuze die gevolgen heeft voor de héle samenleving. Niet-gevaccineerde kinderen die ziek worden, vormen bovendien niet alleen een gevaar voor zichzelf, maar ook bijvoorbeeld voor pasgeboren baby’s, die nog nergens tegen zijn ingeënt. Het zal je kind maar zijn…

Dus hoe persoonlijk is deze keuze dan nog?

In Eva 3, het aprilnummer van Eva, vind je een uitgebreider artikel over vaccinatie. Wil je een gratis proefnummer aanvragen? Dat kan hier.