Eva Logo
16 oktober 2020 in Geloof

Micha Zondag 2020: Delen in vrijheid

Een zondag die wereldwijd in het teken staat van gerechtigheid, Micha Zondag. Het thema Delen in vrijheid staat 18 oktober 2020 centraal. Door de coronacrisis zijn mannen, vrouwen en kinderen die worden uitgebuit nog kwetsbaarder geworden.

“Een einde aan moderne slavernij begint bij bewustwording van het probleem,” laat Annemarthe Westerbeek, coördinator van Micha Nederland, weten op hun site. "Als we het onrecht zien en erkennen, kunnen we vervolgens gaan ontdekken hoe wij onze onderdrukte broers en zussen recht kunnen doen. Want wij zijn onderdeel van de systemen die dit onrecht in stand houden."

In Nederland zijn er naar schatting 6.250 mensen slachtoffer van mensenhandel

Bewust zijn van moderne slavernij en uitbuiting en dus het begin van de oplossing. Wat wij eten, waar we ons mee kleden en hoe we vakantievieren heeft invloed op de vrijheid van anderen. Denk ook aan de vrouwen en meisjes die gedwongen in de prostitutie zitten of minderjarige meisjes die in Chinese fabrieken worden ‘opgesloten’ en gedwongen worden te werken voor geen of te weinig geld. Nemen wij als kerken en christenen onze verantwoordelijkheid?

Cijfers

Wereldwijd is één op de 185 mensen slachtoffer van moderne slavernij. Dat zijn momenteel 40,3 miljoen mensen, waarvan bijna 25 miljoen in de gedwongen arbeid werken en ruim 15 miljoen te maken hebben met een gedwongen huwelijk. De producten en sectoren waar moderne slavernij het meeste in voorkomt zijn: kleding, cacao, suiker, vis, laptops, computers en mobiele telefoons. Hoe zit het met dat leuke shirtje, die lekkere chocolade of je onmisbare smartphone?

Moderne slavernij

De term moderne slavernij refereert naar situaties van uitbuiting die een persoon niet kan weigeren of verlaten vanwege bedreigingen, geweld, dwang, gedrag of machtsmisbruik.

In Nederland zijn er naar schatting 6.250 mensen slachtoffer van mensenhandel. Dit is vijf keer hoger dan het geregistreerde aantal. Dit gebeurt dus grotendeels buiten het beeld van instanties. Zeker twintig procent van de slachtoffers wordt buiten de seksindustrie uitgebuit.

Bespreekbaar voor jong en oud

Om het onderwerp bespreekbaar te maken heeft Micha Nederland een themapakket ontworpen. Hierin zijn preekschetsen, liederen, gebeden, werkvormen en kinder- en tienermateriaal te vinden. “Ik hoop dat dit materiaal je mag inspireren om over dit thema te spreken. Om samen met je gemeente aan de slag te gaan en op zoek te gaan naar onze eigen rol in dit onrecht”, aldus Westerbeek. Het themapakket is gratis te downloaden op hun site.


Bijbeltekst die deze Micha Zondag centraal staat
‘De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan de armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen vrijlating bekend te maken en aan blinden herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer
uit te roepen.’ - Lucas 4:18-19