Icon--npo Icon--EO Icon--comment Icon--audio Icon--mail Icon--video Icon--image Icon--search Icon--pinterestCircle Icon--facebook Icon--facebookCircle Icon--twitter Icon--snapchat Icon--instagram Icon--clip Icon--whatsapp Icon--pinterest Icon--youtube Eva Logo

Eva on tour 2018 - Over de vrouw van Lot

Tijdens Eva On Tour leggen we in drie stappen bloemen bij het graf van de vrouw van Lot en spiegelen zodoende ons leven aan dat van haar. Waarom kan juist zij een inspiratiebron voor ons zijn?

1. Een standbeeld van ongeloof

Ze is de eerste en enige vrouw van wie in haar tijd al een standbeeld was. Door haar ongehoorzaamheid veranderde ze in zoutpilaar. Een kleine keuze met grote gevolgen.

Ken je ze, die momenten waarin je in een ‘split second’ toegaf aan de verleiding van je gevoel in plaats van te luisteren naar je verstand? Waarin je wel koos voor de haat in plaats van om je verdriet toe te laten? Keuzes waarin je geen uitweg meer zag en alleen maar heimwee had naar dat wat voorbij was. Zijn we eigenlijk wel zo anders dan de vrouw van Lot?

2. Nomen Nescio

Op oorlogsbegraafplaatsen zie je graven van mensen die een kruis hebben met de inscriptie N.N. Deze Latijnse uitdrukking staat voor Nomen Nescio, met de betekenis ‘naam onbekend’. Een persoon is gevonden en niemand weet de naam. De vrouw van Lot sterft zonder naam, als Nomen Nescio. Ongekend maakt onbemind is het spreekwoord. Dat wat je niet kent, is moeilijk om van te houden. De vrouw van Lot is daar deel een levend bewijs van.

Ten diepste hebben we allemaal voor een klein of groot deel te maken met Nomen Nescio; het niet gekend worden. Soms in niet worden aangeraakt. Soms in de woorden die niet tegen je worden uitgesproken en soms omdat je gewoonweg niet gezien of gewaardeerd wordt. Daarbij kun je je afvagen of het reëel is om te verwachten dat we echt gekend worden door de mensen om ons heen. Of moeten we deze herkenning niet bij God zoeken? Zou het kunnen zijn dat door een relatie te hebben met Jezus ons Nomen Nescio steeds minder van toepassing is?

3. Twee graven

Er zijn eigenlijk twee graven waar we bij stil mogen staan. Het ene graf is die van de onbekende vrouw, die getrouwd was met Lot. Haar naam, geboortedatum en sterfdag zijn voor ons onbekend. Het andere graf is van iemand die we wel kennen. We kennen hem van het kruis waarop zijn titel gespijkerd werd: ‘Jezus de koning van de Joden’. Door Zijn sterven zullen wij eigenlijk nooit meer Nomen Nescio’s zijn.  Hij kent ons; het verdriet van het loslaten, de eenzaamheid in de verbondenheid met anderen, de angst voor het onbekende en de heimwee naar wat goed was.

Doe je met ons mee tijdens de Eva on Tour? Dan brengen we samen bloemen bij het graf van de vrouw van Lot en gedenken de (h)erkenning van haar en ons leven. In alle dankbaarheid, omdat wij geen Nomen Nescio zijn, maar door Hem gekend.

Reserveren kan hier