Eva Logo

Eva's Gezondheidsweek 2020 - Voorwaarden

Voorwaarden voor Eva's Gezondheidsreis

 • Voor deelname aan Eva’s Gezondheidsweek is een Eva-abonnement per persoon verplicht. Klik hier om online je abonnement te regelen.
 • Deze reis is een samenwerking tussen C’est la Vie en Eva. Je gaat bij het reserveren een reisovereenkomst aan met deze partijen. 
 • De reis vindt alleen doorgang bij voldoende deelnemers.
 • Genoemde reisleiding/medewerkers zijn onder voorbehoud, in verband met onvoorziene verplichtingen en/of (persoonlijke) omstandigheden.
 • Programma, hotels, excursies en prijswijzigingen onder voorbehoud.
 • Van de reizigers wordt verwacht dat ze lichamelijk en geestelijk in goede conditie zijn. Tijdens de reis zullen we sporten en bergwandelingen maken. Wanneer de gezondheid niet zonder meer goed is, wanneer er medicijnen op doktersrecept worden gebruikt of wanneer er twijfel is over de gezondheid, geef dat aan bij het reserveren.
 • Deelname is op eigen risico.
 • Voor Eva’s Gezondheidsreis dien je zelf een reis-/annuleringsverzekering af te sluiten.
 • Eva en C’est la Vie zijn niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door hen ingeschakelde derden. 
 • Eva en C’est la Vie zijn niet aansprakelijk voor letselschade als gevolg van het deelnemen aan activiteiten van de Gezondheidsweek. Noch zijn zij aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van de eigendommen.
 • De aansprakelijkheid is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door de deelnemer betaalde bedrag.
 • Deelnemen aan de aangeboden activiteiten is geheel voor eigen risico. Deze activiteiten dienen niet als vervanging voor medische behandelingen of therapie, maar zijn enkel bedoeld als vrijetijds­besteding en persoonlijke ontwikkeling.
 • Tijdens Eva’s Gezondheidsweek worden filmpjes en foto’s gemaakt die gedeeld worden op social media. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, laat dit de organisatie dan weten.
 • Deelname aan het programma gedurende Eva’s Gezondheidsweek is vrijwillig. Het niet deelnemen geeft geen recht op teruggave van een gedeelte van het bedrag.
 • Indien, door welke reden ook, je niet meer kan deelnemen aan de retraite en wilt annuleren gelden de volgende regels met betrekking tot terugbetaling van verschuldigde deelnamekosten:
  • Tot twee maanden voor aanvang van Eva’s Gezondheidsweek ontvangt Deelnemer 50% van de totale deelnamekosten;
  • Binnen twee maanden voor aanvang van de retraite worden geen kosten terugbetaald.
 • Tot twee weken voor aanvang van Eva’s Gezondheidsweek is het mogelijk om zelf een vervangende deelnemer te regelen. Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring voor deze vervangende deelnemer door Eva’s Gezondheidsteam, vindt de vervanging niet plaats.
 • Annulering door Eva’s Gezondheisdweek geschiedt indien daartoe gegronde redenen zijn. Onder gegronde redenen wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: onvoldoende deelnemers aan de Gezondheidsweek.
 • Drugs­ en overmatig alcoholgebruik zijn gedurende Eva’s Gezondheidsweek niet toegestaan. Teven is roken niet toegestaan binnen de locaties aangeboden door C’est la Vie.