Eva Logo

Eva's studie-tweedaagse 'Licht Leven' met Michelle van Dusseldorp - Inhoud

In 2020 staat Eva in het teken van Licht Leven. De brief van Paulus aan de Efeziërs is hierbij onze gids, waarin we verschillende sleutels vinden die ons helpen met Licht Leven.

In 2019 gingen we door de woestijn Op weg naar Vrijheid en eindigen we op de bergtop van de Sinaï. Daar vond de ontmoeting tussen God en Mozes plaats en kreeg Mozes zicht op het Beloofde Land. Na deze ontmoeting straalde, letterlijk, de huid van Mozes’ gelaat (Exodus 34: 30-35). In navolging van Mozes staan ook wij voor de keuze om een ontmoeting met God, door Jezus, te hebben. Ongeacht de plek waar we ons gevoelsmatig bevinden; op de bergtop of in het dal.

Jezus, ‘het Licht dat naar de wereld is gekomen’ (Johannes 12:46), haalt ons door deze ontmoeting uit ‘het duister naar het Licht’ en kenmerkt ons met ‘het stempel van de Heilige Geest‘ (Efeze 1:13). Hierdoor wordt ons hart verlicht (Efeze 1:18) en mogen we ons kinderen van het Licht noemen (Efeze 5:8).