Eva Logo

Masterclass dienend-leiderschap (VOL) - Over dienend-leiderschap

In Eva 7, het septembernummer van Eva, heb je misschien het artikel gelezen over sterke vrouwelijke leiders. Wat deze vrouwen gemeenschappelijk hebben, is dienend leiderschap.

Dienend leiderschap is zo oud als de wereld, maar heeft pas sinds de jaren zeventig een naam, dankzij Robert Greenleaf. Volgens dr. Inge Nuijten, die promoveerde op dienend leiderschap en nu leiders coacht vanuit haar organisatie Redpoint Company, zou de term een pleonasme moeten zijn, net als ‘witte sneeuw’ en ‘ronde cirkel’. Want leiderschap dat niet dienend is, is geen leiderschap, maar machtsuitoefening.

“Mensen vinden dienend leiderschap soft klinken, maar dat is het allerminst. Een dienend leider zet het collectief belang voorop en stelt altijd de vraag: wat hebben ‘mijn’ mensen nodig om te groeien en zich te ontwikkelen? Een dienend leider kent haar eigen waarden en is zich bewust van haar eigen sterktes en zwaktes. In plaats van handelen vanuit ego en macht, presteren om het presteren en anderen naar de mond praten, handelt een dienend leider vanuit heldere basiswaarden en doelen. Hij of zij is authentiek en blijft daardoor herkenbaar in de kern. Dat geeft rust en veiligheid. Bij dienend leiders zal macht dus niet snel corrumperen, omdat ze handelen vanuit een helder kompas van basiswaarden.”

Dienend kan ook stevig zijn

Anders dan veel andere vormen van leiderschap, is dienend leiderschap geen leiderschapsstijl, maar een manier van zijn. Nuijten: “Als je deze manier van zijn omarmt, kan je leiderschapsstijl heel verbindend en charismatisch zijn. Maar ook stevig en helder. Dienend leiders kunnen keihard zijn, maar áltijd met oog voor anderen. Het is super dienend om iemand aan te spreken op ongewenst gedrag en om maatregelen te nemen die op de korte termijn helemaal niet leuk zijn, als die op de lange termijn het grotere geheel dienen. Zoals een reisverbod invoeren als er een virus uitbreekt. Daarnaast zien dienend leiders kracht in diversiteit, omdat diverse teams slimmere beslissingen nemen.”

Ook fouten toegeven en vergeving zijn kernwaarden van een dienend leider. “Toen het coronavirus uitbrak, werden leiders geacht om beslissingen te nemen op basis van onvolledige informatie. Op het moment dat er nieuwe informatie beschikbaar is, moeten besluiten soms worden herzien. Een dienend leider ziet voortschrijdend inzicht niet als zwakte, maar als kracht. Hij of zij komt niet met smoesjes om het ego te redden” – denk Trump en Bolsonaro – “maar erkent dat hij of zij ook maar een mens is en niet alwetend. Een dienend leider is bescheiden en vergevingsgezind, ook tegenover zichzelf.”

Lees het complete artikel in Eva 7. Abonnee worden?
Kijk hier voor een mooie aanbieding.