Eva Logo
1 juni 2017 in Geloof

Gebedsoefening

Bid met je hart en handen het gebed van Christus in Getsemane. Bij elke nieuwe regel neem je een andere houding aan. Misschien voelt het eerst een beetje onwennig, maar je zult merken hoe mooi het is en hoeveel kracht er in het gebed schuilt: 

  • ‘Abba Vader’ [leg je hand op je hart en vergeet niet dat God je Vader is, je bijstaat en dat Hij om je probleem geeft] 

  • ‘Voor u is alles mogelijk’ [knijp je handen dicht en dank God een moment lang voor zijn macht en voor de hoop die we in het gebed hebben]
  • ‘Neem deze beker van mij weg’ [open opnieuw de handen tot God en neem de tijd om God heel simpel, als een kind, te vragen om het probleem weg te nemen of te ontwarren] 

  • ‘Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt’ [hef je handen in een houding van overgave op tot schouderhoogte en uit je vertrouwen en volharding tegenover God]