Eva Logo
1 december 2017

Het moederhart van God

Over 'buidelen', troosten en gevoed worden: Carola, blogger van het bijbelstudieplatform Zij Lacht, neemt jullie mee naar het moederhart van God.

Iedereen die het boek De Uitnodiging heeft gelezen (wat ik echt kan aanraden!), of misschien zelfs de verfilming heeft gezien, zal weten dat de schrijver W. Paul Young God in zijn boek omschrijft als een vrouw. Het zou zomaar kunnen dat hij hiermee aan vele heilige huisjes heeft geschud. Ik was blij dat ik na het lezen van het boek ook die mooie kant van God mocht gaan zien en in de Bijbel het moederhart van God mocht gaan ontdekken. Want hoewel Jezus op aarde kwam om het hart van de Vader bekend te maken en daarbij ook Zijn naam: ‘Abba, Vader' (Joh 17:26), laat de Bijbel ook de vrouwelijke en moederlijke kant van God zien. Misschien heb jij nog nooit nagedacht over die moederlijke kant. Vandaag neem ik jullie mee naar het moederhart van God.

Misschien vind jij het ook wel raar om God als moeder te zien. Zeker omdat de Bijbel vaker spreekt over de mannelijke kanten van God. Ik geloof dat in God zowel de mannelijke als de vrouwelijke kant vertegenwoordigd is. In Genesis lezen we in het scheppingsverhaal dat toen God de mens schiep, Hij dit deed naar Zijn beeld en gelijkenis. Hij schiep zowel mannelijk als vrouwelijk (Gen 1:27). Beide, zowel man als vrouw, vertegenwoordigen het evenbeeld van God. Dus waarom zouden we alleen denken dat in God alleen het mannelijke vertegenwoordigd is? Is God niet groter dan wij ons voor kunnen stellen?

Gods moederhart komt in de volgende tekst mooi tot uiting:

De Heer zegt: “Ik zal u blijvende welvaart brengen; Rijkdommen van de naties zullen naar jou vloeien als een rivier die nooit droog wordt. Je zal zijn als een kind dat door zijn moeder wordt verpleegd, in haar armen gedragen en met liefde worden behandeld. Ik zal je in Jeruzalem troosten, als een moeder haar kind troost. (Jesaja 66:12-13 GNB, vertaald uit Engels)

In deze tekst komt zo mooi naar voren dat God, die sterk en machtig is, als een moeder wil zijn die haar kind wil troosten. Naar wie liep jij als klein kind als je gevallen was of je verdrietig voelde? Bij wie wilde jij het liefste zijn als je ziek was?

Ik zie in mijn werk als kinderverpleegkundige dat de kinderen die ziek zijn vaak graag bij hun moeder willen zijn. Ze kruipen soms het liefst zelfs in hun moeder. Ik zie dan ook hoe moeders, terwijl ze sterk (willen) blijven en liefdevol hun kind troosten, met hun kind mee lijden. Ze willen ook (vaak) niet anders, ze willen het lijden van hun kind verlichten door er voor ze te zijn en ze steun en troost bieden. Hun tranen van hun wangen afvegen en overladen met kusjes. Het lijkt vaak van nature zo te gaan, de vaders krijgen soms niet eens de kans.

En met God is het precies zo. God is als een Vader die jou trots op zijn schouders zet zodat je het gevoel hebt dat je bij Hem veilig bent. Breed gaat Hij voor je staan als er gevaar dreigt. Maar God is ook de moeder die jou met een meelijdend hart wil troosten, je tegen de borst houdt waar je volledig tot rust kan komen.

Wist jij dat in het woord 'El Shaddai', wat ook wel vertaald wordt met 'God de almachtige', het woord 'shad' zit, wat (moeder)borst betekent?

In Psalm 131:2 schrijft David:

Ik ben zo rustig en tevreden als een kind dat gedronken heeft, bij zijn moeder op schoot.
(BasisBijbel)

Op mijn werk zie ik dat ook gebeuren, een baby heftig huilend en overstuur, omdat het honger heeft. Als het dan eenmaal aan de borst ligt of de fles krijgt, zie je de ontspanning komen.

Een baby ziet nog niet veel, het ziet maar net de afstand van het aanliggen aan de borst naar de ogen van de moeder. In die ogen hoopt het kind liefde te zien door de manier waarop de moeder naar haar kindje kijkt. Al jong kunnen ze mimiek onderscheiden.

Voor een veel te vroeg geboren baby is het heel goed om te buidelen. Bij buidelen wordt de veel te vroege baby, die blootgesteld wordt aan allemaal prikkels waar het kleine lijfje nog niet aan toe is, bloot op de blote borst van de moeder (maar ook wel bij de vader, hoor) gelegd. Het buidelen werkt als een medicijn, zo bevordert het onder andere de hechting en de groei, vermindert het pijn en stress en zorgt het voor een betere ademhaling en hartritme.

Zie jij de overeenkomst met wat er met ons gebeurt als we als ware buidelen aan het moederhart van God? Op die plek komen wij tot rust in tijden van onrust, worden we gevoed als we honger hebben, wordt onze dorst gelest en vinden we troost in tijden van moeite en verdriet. Liggend aan het moederhart van God mogen we in Gods ogen lezen dat we gewenst zijn, geliefd en gezegend.

 

Aan de slag!

Misschien is het in jouw leven op dit moment onrustig, ervaar je spanningen, ben je verdrietig of ziek. Heb jij het nodig om meelijdend steun te ontvangen? Ik breng je aan het moederhart van God, bid je mee?

Liefdevolle God, U bent zo veelzijdig. Bij U vind ik altijd wat ik nodig heb. Wat bijzonder om te mogen weten dat U mij wilt troosten zoals een moeder haar kind troost. Zoals een moeder haar kind tegen haar borst houdt, zo houdt U ook mij dicht tegen U aan. Ik mag zo dichtbij komen dat ik Uw hart kan horen kloppen. Ik verlang er naar dat mijn hartslag net zo klopt als die van U. Dat mijn ademhaling gelijk is aan die van U.

Zoals een klein kind bij zijn moeder ligt in volledige overgave, zo wil ik mij ook volledig aan U overgeven. Mij te rusten leggen aan Uw hart.

Net als David wil ik kunnen zeggen: “Ik ben zo rustig en tevreden als een kind dat gedronken heeft, bij zijn moeder op schoot.”

Dank U wel voor Uw troost, er is niemand die kan troosten zoals U dat doet. Er is niemand die rust kan geven zoals U doet. Niets of niemand kan een volledig voldaan gevoel geven zoals U doet.

U bent zo liefdevol en goed! Dank U wel in Jezus’ naam. 

 

Deze overdenking is geschreven door Carola de Jong en verscheen eerder via Zij Lacht - een online platform voor (jonge) vrouwen met hart voor God. Iedere dag publiceren ze een korte, Bijbelse overdenking. Lees jij mee? 
www.zijlacht.nl

Adventskalender

Zij lacht heeft onlangs een adventskalender uitgebracht: 26 losse kaartjes, met elke dag een mooie tekst om naar Kerst toe te leven. Het thema van de kalender is 'God keert alles om.' 

Met de geboorte van Jezus keerde God letterlijk alles om: Hijzelf werd het offer en voorzag ons van genade – voor altijd. 

In de kalender ontdek je iedere dag één manier waarop Jezus de wereld op zijn kop zette (en nog steeds zet!). De kalender kost 9,95. Bestellen kan hier.