Eva Logo
22 december 2017

Wees een held!

God kan je zomaar gelegenheid geven om een belangrijke rol te spelen in zijn plan. Juist op een moment dat je het niet verwacht. Zoals bij Sheri Rose Shepherd, die deze overdenking schreef.

De engel van de Heer vertoonde
zich aan hem en zei: ‘De Heer zij
met je, dappere krijgsman.’
Rechters 6:12

Toen ik voor het eerst moeder werd, wilde ik dat mijn zoon zelf zou zien hoe God in zijn leven werkte. Dus ik begon met hem te bidden toen hij nog maar twee was. Bijna elke dag kwamen Jake en ik onze afspraak met God na. We vroegen Hem ons te gebruiken om die dag zijn werk te doen, en het was ongelofelijk bemoedigend om te zien hoeveel passie mijn kleine jongetje had voor gebed.

Toen Jake dertien werd, bad ik dat God hem zou helpen de diepe vreugde van geven te begrijpen. Op dat moment woonden we in een klein stadje in het midden van Oregon, dat geen eigen winkelcentrum had. Op een dag reden Jake en ik naar Portland om eens even flink te gaan shoppen. We hadden het hele jaar gespaard voor onze grote dag in het winkelcentrum. Terwijl ik reed, bad ik samen met Jake om een goddelijke opdracht – een gebed dat onze God vrijwel direct beantwoordde.

'Mag ik alsjeblieft voor je bidden?'

We liepen het winkelcentrum in, en Jake ging onmiddellijk op weg naar de computerwinkel. Terwijl ik achter hem aan liep, viel mijn oog op een jong tienermeisje dat opgekruld en bibberend op een bankje zat. Het vroor buiten, en ze leek geen jas te hebben. Ik kon haar gezicht niet zien, maar het was duidelijk dat ze het heel koud had en diepe pijn met zich meedroeg. Mijn hart brak toen ik haar zag. Ik kon niet anders; ik moest iets doen om haar te helpen. Dus ik liep naar haar toe en zei: ‘Mag ik alsjeblieft voor je bidden?’

Ik was verbaasd over haar spottende reactie, haar sarcastische ‘Geloof je het zelf?’, waarop ik antwoordde: ‘Ik ga niet weg voordat ik voor je gebeden heb.’ Ze keek me aan, smeulende woede in haar ogen, en zei: ‘Schiet op dan. Hebben we het maar weer gehad.’ Jake kwam naar ons toe lopen op het moment dat ik dit gebed begon te bidden: ‘Lieve Heer, ik weet niet wat dit meisje allemaal heeft
doorgemaakt, maar U weet het wel. Dus laat haar alstublieft merken dat U van haar houdt en dat U haar kunt en wilt helpen. Laat haar alstublieft vandaag nog merken, op wat voor manier dan ook, dat U haar gebroken hart ziet en dat U alles wat ze is kwijtgeraakt kunt herstellen. Dat bid ik in Jezus’ naam. Amen.’

'Mam, dit was de mooiste dag van mijn leven!’

Dit lieve meisje veranderde van koud en afstandelijk in diep verdrietig. Ze begon onbeheerst te huilen en deelde haar verhaal met ons, tussen het snikken door. Ze was zwanger geraakt, maar haar ouders wilden dat ze de baby liet weghalen. Zij wilde het kindje houden en trouwen met haar vriendje, die de vader was. Haar ouders hadden haar uit huis geschopt. Zij en haar vriendje hadden het kindje
gehouden, sliepen ergens onder een brug en bleven allebei naar school gaan. Maar omdat ze dakloos waren, hadden ze de baby afgestaan ter adoptie.

Terwijl ze haar verhaal vertelde, kwam haar vriend aanlopen, en mijn zoon zei hardop: ‘Mam, het is tijd om te gaan winkelen.’ Ik zei: ‘Jake, heb je hun verhaal gehoord?’ Hij antwoordde: ‘Ja, en daarom moeten we ons winkelgeld aan hen besteden.’

Die dag ging Jake met de jonge man op stap en kocht kleding, een slaapzak, nieuwe schoenen en een rugzak voor hem. Ik nam het meisje mee en deed hetzelfde. Aan het einde van de dag die we met hen doorbrachten, mochten we het mooiste gebed van allemaal met hen bidden – een gebed om verlossing. Niet veel later maakte het bestuur van onze organisatie geld vrij om hun een appartement te kunnen aanbieden, zodat ze niet langer op straat hoefden te wonen. Toen Jake en ik terug naar huis reden, zonder tassen vol nieuwe spullen achter in de auto, zei Jake tegen me: ‘Mam, dit was de mooiste dag van mijn leven!’ Op dat moment realiseerde ik me dat Jake zich als hij oud is niets zal herin-neren van de dingen die ik voor hem gekocht heb, maar dat hij de dag waarop God zijn leven gebruikte als een geschenk voor iemand anders nooit zal vergeten.

De grootste schatten van dit leven

We hebben geen geld nodig om onze kinderen te voorzien van dit soort herinneringen van onschatbare waarde. Het belangrijkste kenmerk van geld is misschien wel dat het ons afleidt van die dingen in het leven die werkelijk waardevol zijn. Maar handelen in overeenstemming met onze goddelijke bestemming, leven vanuit Gods kracht en zien hoe Hij onze gebeden beantwoordt, zijn drie van de grootste schatten van dit leven. Dat zijn geen dingen die we voor onze kinderen kunnen kopen. Ze maken deel uit van een nalatenschap die we in hen opbouwen door ons voorbeeld, door zelf doelgericht te bidden en Gods leiding te gehoorzamen.

Levensles voor vandaag

Er zijn ontzettend veel dingen die we dagelijks kunnen doen om iemands held te zijn. Dat gezegd hebbend, moet je ook beseffen dat het niet jouw verantwoordelijkheid is om iedereen te redden. Ik wil niet dat je jezelf uitput door het ondernemen van reddingspogingen waartoe God je niet geroepen heeft.
Om een echte geloofsheld te zijn, moeten we die mensen te hulp schieten die God op onze weg brengt, de mensen die Hij wil dat wij dienen. Begin elke dag met onderstaande suggesties. En geef alles daarna in gebed terug aan God.

1. Maak een to-dolijstje. Breng het vervolgens in gebed en vraag aan God of jouw lijstje ook zijn lijstje is.

2. Laat nooit de mensen in de steek die jou het hardst nodig hebben, om iemand te redden die ook door een ander gered kan worden. Om je ervan te verzekeren dat je dat niet doet, is het goed om je gezinsleden elke dag deze vraag te stellen: ‘Hoe kan ik jou vandaag tot zegen zijn?’ Dat zijn krachtige woorden, die tot diep in het hart van je dierbaren doordringen. Bovendien helpen ze je om op hen afgestemd te blijven.

3. Houd altijd in je achterhoofd dat je dat wat je voor anderen doet in feite doet voor Christus. Denk daarbij aan deze tekst: 

Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik
had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was
een vreemdeling, en jullie namen Mij op.
Matteüs 25:35

Liefdesbrief aan jou, zijn prinses

Ik geloof dat, als je hemelse Vader jou vandaag een persoonlijke liefdesbrief zou schrijven, Hij dit tegen je zou zeggen:

Geliefde prinses...
Als jij anderen verkwikt, zul je zelf ook verkwikt worden. Ja, mijn geliefde, je bent geroepen om mensen die het moeilijk hebben te redden, maar Ik zal met je meegaan en hun harten voorbereiden, zodat ze door jou heen mijn liefde ontvangen. Jouw hart voor wie lijdt, weerspiegelt mijn liefde voor deze wereld. Als jij een verloren ziel in de ogen kijkt, zul je Mij zien. Als jij hongerigen te eten geeft, geef je Mij, je Heer, te eten. Onthoud dit, geliefde: Ik ben niet gekomen voor wie gezond is, Ik ben gekomen voor wie ziek en behoeftig is. Je mag er zeker van zijn, mijn prinses, dat wanneer jij het slagveld betreedt om te zorgen voor wie niet voor zichzelf zorgen kan, Ik je zal voorzien van alles wat je nodig hebt, en meer.

Liefs,
Je Koning die jou redt

Wanneer jij zijn schapen voedt, zal Hij jouw ziel voeden en verfrissen.

Deze overdenking komt uit het boekje 'Vrijheid - leven als dochter van de koning', geschreven door Sheri Rose Shepherd. Uitgeverij Gideon, ISBN  978-90-5999-0869.