Eva Logo
12 april 2019 in Geloof

Als je zelf soms ook niets snapt van de Bijbel

Maria’s kinderen houden van unicorns en regenbogen. Maar helaas gaat de Bijbel daar niet altijd over. Sterker nog: er staan vaak verrekt lastige verhalen in. Hoe ‘verkoop’ je die aan je kind?, vraagt Maria zich af.

Waar ik als kind vroeger nogal gefascineerd was door alle dieren die, uit zichzelf, twee aan twee richting de ark kwamen lopen, vroeg ik me als jongere af: wat is er tijdens de zondvloed in vredesnaam met al die mensen gebeurd?

De beren van Elisa

Er zijn meer van dat soort bijbelverhalen. Denk bijvoorbeeld eens aan die beren van Elisa, die plots het bos uitkwamen en een paar scheldende kinderen verorberden. Als je de Bijbel aan de man of in dit geval aan je kind wilt brengen, is het verleidelijk deze ingewikkelde verhalen te skippen. Je wilt misschien dat je kind nog heel lang in Teletubbie-land blijft wonen. Je wilt hem of haar nog even behoeden voor de boze buitenwereld, en in dit geval de ‘duistere’ verhalen in de Bijbel. Dus leg je in de Psalmen vooral de nadruk op Gods goedheid en sla je het verwoesten van de vijand of Gods oordeel voor het gemak maar even over. Heb ik ook vaak gedaan en doe ik nog steeds.

Niet te veel details

Nu ben ik er heilig van overtuigd dat je je kind niet élk detail uit de Bijbel hoeft in te prenten. Sommige dingen zijn totaal niet geschikt voor kinderen, die ook nog eens alles letterlijk nemen. Er was eens een kind dat angstig naar zijn maag keek, toen hij had gehoord dat het woord van God als zaad in zijn hart was geplant. Hij was bang dat er een boom uit zou groeien. In dat geval is het verhaal niet verkeerd, maar doe je er goed aan het even uit te leggen. En zelf zou ik bij jonge kinderen zeker ook niet tot in detail beschrijven hoe Jezus’ lijden en sterven verliep (zoals Mel Gibson deed in The Passion of the Christ).

En toch is het weggummen van de negatieve en lastige zaken uit de Bijbel ook niet helemaal eerlijk. Jezus was vrij fel in zijn bewoordingen. Als we van Hem een softie maken, doen we helemaal geen recht aan wie Hij is en waar Hij voor stond. Bovendien lopen we kans dat onze kinderen de Bijbel niet serieus nemen als ze er later achter komen dat er vrij harde dingen in staan.

Ga in gesprek

Hoe pak je die lastige, donkere verhalen nou aan? Nou, ten eerste zijn kinderen niet gek. Ze weten dat het leven meer is dan unicorns en regenbogen. Het leven kan keihard zijn: er is ziekte, scheiding, oorlog en dood. Door ook de harde en onbegrijpelijke zaken die in de Bijbel staan te benoemen, snappen ze dat de Bijbel ook voor hen relevant kan zijn.

En als je er zelf ook niets van snapt, ga met anderen in gesprek voordat je een verhaal aan je kind voorleest. Probeer je altijd te bedenken wat de context is van zo’n verhaal. Stel vragen. In welke cultuur is dit geschreven? Hoe komt het dat in het Oude Testament het doden van mensen bij het leven lijkt te horen, terwijl in het Nieuwe Testament wordt gezegd dat gebed een wapen is? Waarom wordt Daniel in de brandende oven gered, en waarom sterft Petrus een marteldood? Hoe kunnen we de hardheid van God rijmen met Zijn goedheid? Wat zegt dit over de mens, wat kunnen wij hiervan leren? Waar is God in dit verhaal?

Relevant

De mooiste preek die ik laatst hoorde, was van een spreker die zei dat hij soms zelf ook niets snapte van Gods reddende kracht. Waarom de één de Heer prijst omdat het op het jeugdweekend zulk lekker weer is, terwijl op hetzelfde moment in Afrika een orkaan had geraasd en ouders en kinderen had begraven. Er zat ontzettend veel waarheid en kracht in die preek.

Het gaat niet alleen om weten, het gaat om een relatie

Stelligheid kan zich tegen je keren. Weet je het niet, dan weet je het niet. Later moet je misschien weer op eerdere verklaringen en waarheden terugkomen. Bovendien zijn de vragen die je kind aan jou stelt, geen toetsvragen. Het gaat niet alleen om het weten, het gaat om een relatie. Met God en met elkaar. Je bent met elkaar in gesprek en zelf misschien ook zoekende.

Juist de moeilijke, lastige verhalen zijn relevant, omdat ze laten zien dat het leven met Jezus mooi, maar ook moeilijk is. Precies zoals het echte leven is. En die regenboog? Graag zelfs. Maar, zoals mijn jongste zoon van vier laatst zei: ‘Mam, voor een regenboog heb je regen nodig hè?’

Tot slot. Vraag God om wijsheid, ga met Hem die worsteling aan. In Jakobus 1: 5 staat dat God ons die wijsheid zal geven en dat we Hem er vrijelijk om mogen vragen. Misschien krijg je niet meteen antwoorden, maar ik geloof dat God zichzelf vroeg of laat zal openbaren. Weliswaar niet volledig; we zullen vanaf deze kant van de spiegel nooit alle antwoorden vinden. Daarvoor is Hij te veelomvattend en is ons verstand te beperkt.

Wil je vaker in je Bijbel lezen? Lees dan ook dit artikel met 8 tips!