Eva Logo
trends 2020
28 december 2019 in Hoofd & hart

Trends in 2020: wat is jouw missie?

Het is zover. De twenties van de eenentwintigste eeuw zijn aangebroken. Wat kunnen we de komende tien jaar verwachten? En wat is onze rol als christenen daarin? Eva zette met behulp van drie trendwatchers vier trends die we kunnen verwachten op een rijtje.

Trend 1: Verstoppen 

Willeke Thomassen (trendwatcher bij Vecthorse culture forecasting): “In de mode zijn volgend jaar veel schutkleuren te zien: donkergroen en bruin. Op de catwalk zie je enorme oversized kledingstukken waar de modellen bijna in verdwijnen. Deze modetrends hebben te maken met de trend van verstoppen in bredere zin: mensen verschuilen zich achter een groter geheel en doen wat iedereen doet.” 

‘Mag je nog openlijk zeggen wat je denkt?’  

Willeke: “Het lijkt alsof er vrijheid van meningsuiting is, maar mag je nog echt openlijk zeggen wat je denkt? Of mag dat alleen wanneer je het met de grote massa eens bent? Mensen geven niet eerlijk hun mening wanneer ze daarop afgerekend kunnen worden. Onderhuids is er een onveilig gevoel, juist omdat alles zo openbaar is. We verwachten dat deze trend de komende jaren alleen maar sterker zal worden.” 

Trend 2: Individualisering 

Nanon Soeters (partner en trendonderzoeker bij Rozenbrood & Trendacademy): “Wij zien vooral dat de individualisering toeneemt. Er is geen algemeen ‘wij’ meer, iedereen wil zijn eigen ikje aan bod laten komen. Mensen weten wat ze willen en laten zich niet ondersneeuwen. Mensen met dezelfde mening vinden elkaar in subgroepen met dezelfde waarden. Op die manier zoeken ze veiligheid.  

Sommige mensen verkondigen overal luid en duidelijk hun mening. Er worden openlijk heel ongewenste dingen gezegd, zowel online als offline. Gelukkig zien we ook jongeren het voortouw nemen om dingen ten goede te veranderen; denk aan Greta Thunberg of Emma Gonzalez. Dat is hoopgevend.” 

Trend 3: Terug naar de natuur 

Willeke: “Ik denk dat sommige mensen in de toekomst van de radar willen verdwijnen, omdat niet wordt gewaardeerd dat ze zichzelf zijn en zeggen wat ze denken. Ze nemen figuurlijk een schutkleur aan en zoeken beschutting in de natuur. In de mode is die belangstelling voor de natuur heel duidelijk zichtbaar: bijvoorbeeld in allerlei bloemenprints en natuurlijke tinten.” 

‘Ik denk dat sommige mensen van de radar willen verdwijnen’  

Nanon: “We weten dat de natuur goed voor ons is en willen daarom weer meer groen in ons leven. Maar het moet niet te veel moeite kosten: planten die weinig zorg nodig hebben zijn populair, en een wandeling in het park volstaat voor een dagelijkse dosis natuur.” 

Trend 4: Onthullen 

Willeke: “Tegenover het verstoppen zien we juist de behoefte aan onthullen. Het wordt belangrijk om te zeggen wie je bent en waar je vandaan komt. We willen weten wat de geest of ziel van een bedrijf is.” 

Nanon: “We hebben behoefte aan eerlijkheid en authenticiteit. In een wereld die globaliseert, zoeken we naar onze identiteit als Europeaan en als Nederlander. Daar hoort ook bij dat we onder ogen zien wat de minder goede kanten hiervan zijn: ons slavernijverleden, drugsgebruik en prostitutie. Het is tijd om daar eerlijk over te zijn.” 

Behoefte aan zingeving 

Jan Wolsheimer (directeur van MissieNederland):  “Het kerkelijk landschap gaat de komende jaren flink veranderen. De traditionele kerken zijn in de afgelopen decennia al behoorlijk gekrompen, en er zullen steeds meer kerken gaan sluiten. Millennials verlaten de kerk en geven op een andere manier invulling aan hun geloof. Zij organiseren zich niet meer in een hiërarchisch systeem, maar op basis van een gezamenlijke missie. Millennials willen graag impact hebben. Daarom gaan ze meer bij elkaar komen in kleinere settings, waarin ze zich richten op hun directe omgeving. Deze kleine groepen willen weer echt kerk-zijn voor de buurt, zoals vroeger.” 

Jouw missie voor de twenties 

Hoe kunnen wij op een positieve manier deel uitmaken van een maatschappij die voortdurend verandert? De trendwachters hebben een duidelijke boodschap voor ons. 

Nanon: “Koester de christelijke waarden! Als christen heb je een houvast voor je leven. Je geloof is je basis en helpt je om te groeien in je mens-zijn. Veel mensen zijn op zoek naar zingeving. Als je jouw waarden en uitgangspunten met anderen deelt, worden ze voor iedereen toegankelijk. Christelijke waarden zijn immers voor iedereen relevant. Treed anderen met liefde tegemoet en leg het geloof niet aan anderen op. Dan komen we een stapje dichter bij een betere wereld.  

Als je kinderen opvoedt of onderwijst, zorg dan dat ze flexibel zijn, dat ze zelf na kunnen denken en hun emoties kunnen duiden en reguleren. Die vaardigheden worden steeds belangrijker. Kinderen moeten leren hoe ze problemen oplossen. Het is heel belangrijk dat dat wordt overgedragen op school en in het gezin.” 

‘Wees trots op je identiteit als vrouw en christen’ 

Willeke: “Laat zien wie je bent! Wees trots op je identiteit als vrouw en christen. Houd je vlag omhoog. Jouw geloof maakt onderdeel uit van jouw verhaal. Je bent gemaakt met een reden. God is de grond onder je voeten, dus je mag sterk staan en daar trots op zijn. Iedereen is weer anders en dat mag ook, maar blijf elkaar opzoeken. Blijf niet op je eigen eiland.” 

Jan: “Denk vanuit de missie van God en kijk van daaruit naar je omgeving. Wijs niet af wat er gebeurt als jongeren nieuwe dingen uitproberen. Kijk naar de wereld als kans. Mensen zijn nu geïnteresseerd in spiritualiteit, dat is een geweldige kans om het evangelie uit te leven.”