Eva Logo
Bijbelteksten over rust
26 januari 2021 in Geloof

Kom tot rust met deze Bijbelteksten

Wanneer heb jij voor het laatst niks gedaan? Plan vandaag een dag om even helemaal niks te moeten, of alleen te doen waar jij zin in hebt. Geen klusjes, geen schermpjes, rust. Neem de tijd om uit het raam te staren, je gedachten te laten passeren en gewoon adem te halen. Vind je dat lastig? Laat dan deze Bijbelteksten over 'rusten' jou inspireren.
Bijbeltekst over rust

Vogels spotten

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? -Matteüs 6:26

 

Bijbeltekst over rust

Rust bij vermoeidheid

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. -Matteüs 11:28z

Bijbeltekst over rust

Kracht

Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. -Filippenzen 4:13

 

Bijbeltekst over rust

Vrede voor jou

Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. - 2 Tessalonicenzen 3:16

 

Bijbeltekst over rust

Rustig slapen

Heer, u laat mij veilig wonen. Ik hoef niet bang te zijn, ik kan rustig slapen. -Psalm 4:9

Bijbeltekst over rust

Beschermd en veilig

Bij de Heer ben ik veilig, hij is de allerhoogste God. Bij hem vind ik rust, hij is de machtige God. Daarom zeg ik tegen hem: ‘U beschermt me, ik hoef niet bang te zijn. Op u vertrouw ik.’  -Psalm 91:1-2

 

Bijbeltekst over rust

Rustdag

God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. -Genesis 2:3

Lees ook: Gratis Download - De mooiste Bijbelteksten over kracht